KOUČINK

Koučink je má životní vášeň. Není jiná metoda osobnostního rozvoje, která by měla srovnatelně daleký dosah a byla – řečeno dnešním slangem - podobně uživatelsky přátelská jako právě koučink.

Koučink je metoda velmi propracovaná, mající jasná pravidla a stovkami let praxe ověřené výsledky. Jeho moderní kolébkou jsou USA, kde nebývale rozkvetl zejména v posledních pěti dekádách. Prvními ambasadory této profese byly ale podstatně dříve "coaches" podporující a provázející studenty v Anglii na Oxfordu při zatěžkávacích zkouškách, aby byli zejména v těch nejnáročnějších obdobích studia úspěšní a neselhávali.  Tímto postojem se můžeme inspirovat dodnes - prožíváme-li zvláště náročné období, nachystal-li nám život nečekané zkoušky, nebo před sebou máme výzvy, na jejichž výsledku nám velmi záleží -proč bychom na této cestě měli být sami, když můžeme využít právě kouče? Koučem zdaleka nemůže být každý, a protože Váš kouč je někdo, kdo Vám bude blízko, měli byste si ho opravdu dobře vybírat. Samozřejmostí by mělo být odpovídající vzdělání a výcvik, přičemž akreditace MŠMT nebo např. renomované Mezinárodní federace koučů (ICF) je jistě puncem kvality, která Vám dá jistotu, že kouč, kterého chcete požádat o spolupráci, ví, co dělá, jaké postupy volí a jaké metody práce do koučinku nepatří. Já jsem absolvovala dva výcviky koučinku akreditované MŠMT ČR a dva v zahraničí a jsem členkou světově uznávané ICF (International Coaching Federation), jejímž etickým kodexem se řídím a jsem i držitelkou jejího celosvětového pověření ACC. 

Mojí specializací je leadership koučink, tj. věnuji se především rozvoji vůdcovských dovedností svých klientů tak, aby svůj život měli pevně v ruce, řídili jeho směr a pokud na to aspirují, aby mohli být dobrými, inspirativními a empatickými vůdci ostatním – ať už svým blízkým tj. rodině a přátelům, nebo spolupracovníkům a podřízeným, jsou-li ve vedoucích pracovních pozicích. Vůdcovské dovednosti jsou totiž jedny, mění se pouze jejich dosah, případně nezbytná intenzita. Dobrý vůdce může mít řadu dovedností, ale jistě umí naslouchat, je empatický, a ví, jak různé lidi různě motivovat, aby si je získal pro své  záměry. Ví, že nemusí všechno dělat sám, ale ví, jak si přesto udržet přehled. Ví, jak své blízké povzbudit, podpořit i pochválit a ti mu právě proto důvěřují. Když mají problém, přirozeně jdou právě k němu pro radu či pomoc. Přitom je zřejmé, že každý vůdce musí začít u sebe, zejména by si měl osvojit návyky vůdců a jimi být příkladem - neměl by "kázat vodu a sám pít víno". Právě díky těmto dovednostem pak prochází náročnými životními situacemi s hlavou vztyčenou a vychází z nich silnější, než dříve. Nikdy neprohloupí, když své vůdcovské dovednosti předá už svým nejbližším – vybuduje si tak s nimi lepší a hlubší vztahy založené na důkladném vzájemném porozumění, respektu, důvěře a sdílených cílech a společné motivaci. Těmito přístupy jsou protkány i mé kurzy JAK si užít pubertu svých dětí, Domluvte se s puberťákem, JAK podpořit (nejen školní) úspěšnost svých dětí, Šťastná/ý po 40-tce, Restart, K plnohodnotnému životu minimalisticky, JAK šťastně přežít sendvičovou konstelaci – aneb když se staráte zároveň o potřebné děti i rodiče.

Leadership koučink začínáme s klienty hlubokým sebepoznáním, zejména poznáním vlastního mozku, jeho neuroplasticity, jeho mimořádných schopností, ale i limitů, o nichž musíme vědět, abychom s nimi uměli pracovat a v konečném důsledku nás nelimitovaly.

Pokračujeme inventurou stávajícího stavu – abychom se ujistili, že víme, kde a jak si právě stojíme, že tomu rozumíme a víme, co máme k dispozici. A pak už se konečně vydáváme na onu vzrušující jízdu – vědomé budování budoucnosti. Koučink se totiž zabývá výhradně budoucností. Projektujeme a stavíme cestu, po níž se z bodu A představujícího aktuální současnost dostaneme co nejpříměji a s co nejméně překážkami do vysněného bodu B. Slovo vysněný používám záměrně, protože věřím, že beze SNŮ to nejde a čím větší a bláznivější se nám zdají, tím lepšího života díky nim často dosáhneme. Musíme znát své PROČ a dokázat se s ním co nejlépe ztotožnit, musíme si ho umět vizualizovat a zcela s ním souznít. Na této cestě si osvojujeme další a další vůdcovské dovednosti, zbavujeme se omezujících přesvědčení, rozšiřujeme své vědomí, pracujeme na růstovém nastavení mysli, čistíme všechny své klíčové vztahy a vytváříme si takové prostředí, aby nás případné překážky nikdy nezastavily.

Cesta z bodu A do bodu B ale není vždy jednoduchá. Inventurou zjistíme, že nám pro ni něco chybí a často i to, že nám toho hodně přebývá. Pak přichází někdy bolestná fáze zbavovaní se všeho nepotřebného, zejména zatěžujících a brzdících životních návyků a jejich nahrazení funkčními. Zde uplatňuji celostní přístup, a tak na žádné mé koučinkové cestě nechybí jak práce s mozkem, tak s duší i s tělem – jedině tak je totiž vysněný bod B udržitelný dlouhodobě.

Každá koučinková cesta je jedinečná. Každá zahrnuje průběžné vyhodnocování a často i částečnou revizi průběžných cílů. Ale vždy je to cesta vpřed. Žádný cíl není příliš malý, a tak si každý krok vpřed zvědomujeme a  odměňujeme se za něj. Abychom sytili svoji motivaci a postupovali dál – třeba pomalými kroky, ale jistě k té nejlepší verzi sebe sama. Tato cesta nikdy nekončí.

A tato cesta je můj CÍL.

 
Vydáme se na cestu Leadership koučinku spolu?

Těším se!

Není lepší chvíle, než právě TEĎ!

 

Na koučink se mnou Vám může přispět zaměstnavatel, nebo můžete využít benefity PLUXEE (dříve SODEXO).

Mgr. et Mgr. Eva Marie Rybková, PhD., MBA, ACC