Jmenuji se Eva Marie Rybková a jsem Váš Laskavý Leadership kouč.

Jsem celostní koučka, expertka na náročnou komunikacimentorka průlomových neurovědeckých konceptů pro lepší život. Mou vášní je schopnost vést a její laskavé probouzení a prohlubování u každého člověka tak, aby vedl kvalitní a pestrý život, vedoucí k udržitelnému pocitu štěstí a stavu úspěchu.

 Své klienty často provádím náročnými životními situacemi, jež život čas od času přináší každému z nás, tak, aby si vždy zachovali svou sebehodnotu a vycházeli z nich silnější, než byli dřív.

Vystudovala jsem několik vysokých škol v Čechách i v zahraničí a získala celkem pět akademických a několik profesních titulů. Věnovala jsem se různým profesím typicky ve vysokých manažerských nebo podnikatelských pozicích, jejichž průsečíkem byla vždy komunikace a potřeba, aby věci fungovaly v reálném čase na různých místech. To se mi dařilo někdy lépe a jindy hůře. Velmi osvobozující bylo porozumět, proč to tak je.

Hodně mi k tomu pomohlo pochopení principů, jak funguje náš mozek, což je pro mě fascinující, a neurovědy se proto staly mým velkým zájmem, z nějž čerpám ve své koučinkové praxi každý den. Oslovují mě zejména americké školy a autoři Simon Sinek, Richard Boyatzis, David Rock a Shirzad Chamine.

Koučink vidím jako cestu, jak se z bodu A představujícího aktuální současnost dostaneme co nejpříměji a s co nejméně překážkami do vysněného bodu B. Slovo vysněný používám záměrně, protože věřím, že beze SNŮ to nejde a čím větší a bláznivější se nám zdají, tím lepšího života díky nim často dosáhneme. V koučinku vyznávám celostní přístup, a tak na žádné mé koučinkové cestě nechybí jak práce s mozkem, tak s duší i s tělem – jedině tak je totiž vysněný bod B udržitelný dlouhodobě. Ráda pracuji individuálně, ale stejně tak si se svými klienty užívám skupinový koučink typicky v menších kompaktních skupinách a opravdu mě těší spolupráce s týmy v týmovém koučinku, ať již ve firmách a organizacích nebo v mých srdcových sportovních týmech a ve školách.

Rčení Jen to nejlepší je pro mě dobré v mé praxi není klišé, ale ten největší závazek, k němuž se jako průvodkyně zavazuji a snažím se svými klienty dospět. Ve své práci kouče se řídím etickým kodexem Světové federace koučů (ICF), jejíž jsem hrdou členkou a též držitelkou mezinárodně platné certifikace ACC. Pracuji s pravidelnou supervizí. Koučink je mou zamilovanou profesí, ale zároveň je pro mě i nikdy nekončící cestou seberozvoje, proto nadále vyhledávám zajímavé příležitosti k dalšímu vzdělávání a rozšíření svých koučovacích dovedností. Absolvovala jsem několik výcviků koučování v ČR a několik v zahraničí, zejména v Německu a v USA (ICF level 2), absolvovala jsem i mentorský výcvik a ráda spolupracuji s dalšími kouči jako mentorka.

A proč akcentuji právě leadership? U vedení vše začíná – chceme-li zlepšit své vztahy v rodině nebo výkonnost v práci, uspět na své životní cestě a zároveň si ji užívat, musíme se naučit sami sebe vést. A teprve s touto dovedností můžeme jít dále a vést a motivovat ostatní – své děti, životní partnery, rodiče v těžkých životních situacích, kolegy či podřízené v práci nebo třeba svěřence ve sportu a klienty v dobrovolnických aktivitách. Tato cesta nikdy nekončí.

A tato cesta je můj CÍL.

S láskou,
Eva Marie  

Doklady o vzdělání a výcviku