PRO FIRMY a ORGANIZACE

Žijeme v převratné době.

JISTOTY NAHRAZUJÍ VÝZVY a ráno kolikrát nevíme, co čekat od večera.

Jak si v těchto podmínkách udržet zdravý rozum?

JAK DĚLAT ta nejlepší ROZHODNUTÍ?

Jak OBSTÁT jako ŠÉF?

TYTO OTÁZKY jsou dost možná i VAŠE.

Jste majitel firmy? Ředitelka či ředitel? Vedoucí personalista? Krizový manažer? Vítejte v klubu.

Pandemické období a globální, nejen bezpečnostní, výzvy hodně zamávaly zaběhlými pořádky a VĚTŠINA LIDÍ na trhu práce od té doby ČELÍ novým VÝZVÁM: HYBRIDNÍ VÝKON PRÁCE se stal novým standardem - lidé si přejí home-office a velmi často ho dostanou, musí být ale schopni sami sebe i své kolegy KAŽDÝ DEN virtuálně uřídit.

Zvládat výzvy, které vznikají z nových interakcí v domácím prostředí a zajistit svým procesům i tam nebo třeba ve veřejném prostoru požadovanou BEZPEČNOST.

Jednotlivé POZICE začínají mít podstatně MÉNĚ precizně DEFINOVANÉ NÁPLNĚ, klíčové KOMPETENCE a ruku v ruce s nimi i požadavky na ně se plavně PŘELÉVAJÍ.

ODBORNÍCI, kterým doteď úplně stačilo být odborníky a nic jiného ani nehledali, teď musí řídit menší či větší týmy, prezentovat, reportovat - a PLNÍ tak NOVÉ ROLE, jež si musí být schopni osvojit - a hlavně -

MUSÍ JE USTÁT!

Co to znamená pro nás - majitele, ředitele a vedoucí personalisty? MĚLI BYCHOM své LIDI na novou dobu VYBAVIT.

Z podstaty "nové doby", která se velmi těžko definuje, vyplývá i KOMPLEXNOST tohoto úkolu.

 • Jaká školení moji lidé potřebují?
 • Jaké vzdělání by vlastně vůbec nejlépe měli mít?
 • A kde takové lidi vůbec seženu?
 • A co budou dělat za pár měsíců, kdy se ukáže, že musíme pokročit ještě dál?
 • BUDE JIM JEJICH VZDĚLÁNÍ STAČIT?

Odpovědí je proto spíš než práce na znalostech, PRÁCE NA DOVEDNOSTECH a MINDSETU - konkrétních lidí i celých kolektivů.

Práce na takovém nastavení mysli, které VYDRŽÍ NÁPOR ZMĚN, zvládne na stresující HROZBY NAHLÍŽET jako na skvělé PŘÍLEŽITOSTI k růstu.

V propadech tržeb uvidí možnost konečně docílit žádoucí efektivity a vše, co dny příští přinesou, bude vítat a USTOJÍ TO -   s grácií a noblesou.

JAK toho DOCÍLIT?

KOUČINKEM!

Není efektivnější, přátelštější, vstřícnější a pružnější metoda osobnostního rozvoje, než právě KOUČINK.

Můžete zvolit Leadership koučink pro vybrané jednotlivce. Kdo jsou vhodní adepti?

👉🏻 noví členové týmu, kteří potřebují převzít vedoucí pozici, 

👉🏻 odborníci, kterým potřebujete dát nové kompetence - typicky související s vedením lidí, či rozhodovací pravomocí,

👉🏻 skvělí individualisté, v nichž potřebujete probudit perfektní týmové hráče schopné vést sebe i ostatní,

👉🏻 lidé, kteří v sobě chtějí nalézt více prorůstového nastavení,

👉🏻 zaměstnanci, které čekají změny a chtějí mít jistotu, že je nezaskočí (např. relokace, povýšení),

👉🏻 klíčoví pracovníci čelící náročným životním situacím,

👉🏻 lidé, na jejichž výkonu a spokojenosti vážně záleží,

  A hlavně VY SAMI, pokud si svůj ŽIVOT LEADERA chcete vážně UŽÍT, nebo cítíte, že jste např. ohrožení vyhořením

Jaké jsou klíčové kompetence skvělého leadera dneška? Pokud si myslíte, že je to:

👉🏻 Vytvořit silnou emocionální vazbu s ostatními: být empatický/á, vhodně naslouchat a chápat a umět sdílet pocity svých kolegů 

👉🏻 Inspirovat a motivovat: vědět, jak pozvednout angažovanost svého týmu

👉🏻 Být sám/a sebou: autentický a transparentní ve svém jednání a komunikaci, a tak budovat důvěru a přirozený respekt

👉🏻 Podporovat pozitivní vztahy: rozvíjet a umět udržet kvalitní vztahy s lidmi ve svém okolí, a tak podněcovat spolupráci a týmovost

👉🏻 Být flexibilní a přizpůsobivý: reagovat citlivě a pružně na změny a umět svůj tým provést i skrze nejistotu a složité situace

👉🏻 Udržovat sebeuvědomění a sebereflexi: jedině sebereflektující šéf se může neustále učit a zlepšovat.

 

pak je Leadership Koučink se mnou to pravé pro vás. Napište mi přes formulář níže a společně probereme tu nejlepší možnou cestu pro vás.

 

VÝCVIK KOUČOVACÍCH DOVEDNOSTÍ PRO MANAŽERY

Ve vaší vedoucí pozici nechcete praktikovat mikromanagement, nechcete být odpovědní za vše a nemyslíte si, že o všem musíte rozhodovat sami. Chcete svůj styl vedení obohatit o širokou paletu dovedností, které vám otevřou tu nejlepší autentickou cestu ke každému zaměstnanci.

 

Výcvik koučovacích dovedností pro manažery je pro vás, pokud:

 • Vedete lidi.

 • Chcete své lidi rozvíjet.

 • Chcete jít cestou předávání větší zodpovědnosti a samostatnosti.

Výcvik probíhá:

 • v 8 setkáních ve skupině 6–14 účastníků.

 • živě online s lektorem

 • vždy 2 hodiny v uceleném celku kombinujícím různé aktivity.

Naučíte se, jak rozvíjet sebereflexi, výkon, samostatnost i kreativitu svých lidí.

Naučíte se rozeznat, kdy je vhodné použít koučovací styl vedení a kdy naopak jiný.

Naučíte se pracovat s přemýšlením lidí i s jejich emocemi.

Osvojíte si vedení krátkých koučovacích rozhovorů pro řešení pracovních i osobních situací.

Naučíte se zapojit koučovací styl do svého každodenního leadershipu – od náboru lidí, přes porady, 1:1 až po hodnotící rozhovory.

Naučíte se základní koučovací kompetence dle největších mezinárodních organizací koučů ICF a EMCC.

Během výcviku praktikujete nejprve koučink s kolegy z výcviku a později i se svými podřízenými.

Mezi jednotlivými setkáními posilujete učení sebereflexí v psané formě.

Výcvik je velmi praktický, praxi podporuje dostatečná míra teorie.

Na tento výcvik vás zvu společně s THE COACHING WAY. 

 KURZY využívající KOUČINKOVÉ KOMUNIKACE

KOUČINK by u Vás potřebovali všichni, ale nemáte na to teď dost času ani jiných podmínek, přesto byste rádi profitovali z přínosu koučinkového přístupu a zjistili, zda jsou vaši lidé otevření novým metodám a prorůstové práci sami na sobě?

Řešením pro Vás může být online rozvojový program, do nějž se vybraní zaměstnanci připojují v jimi preferovaných časech a pracují na sobě individuálně, společně však sledujete stejný cíl - a společně se navzájem podporujete, poznáváte se z nových stran a vzájemně se obohacujete.

Online program - mezi mými klienty oblíbený RESTART - přizpůsobený VAŠEMU TÝMU NA MÍRU tak může být prvním krokem, jak probudit právě ve vašem kolektivu touhu aktivně tvořit dny příští, tak, abyste věděli, že se na své lidi můžete spolehnout a oni pochopili, že stejnou jistotu mají ve VÁS.

"RESTART hodnotím jako velmi přínosný zejména pro pracovní tým. Jako personalistka si uvědomuji, jak moc ovlivňují vztahy na pracovišti celý pracovní výkon i spokojenost zaměstnance. Díky tomuto kurzu si kolegové uvědomí jak svou hodnotu, tak postoj k práci samotné a hlavně také ke kolegům a kolegyním. Oslovil mě zejména důraz na všechny možné úhly a způsoby komunikace navzájem, ale i zaměření na cíle a výsledky a v neposlední řadě i na osobní stránku. Toto vše dohromady má silný kladný vliv na spolupráci celého týmu a na pracovní výsledky a podporuje spokojenost v zaměstnání." 

Marta, absolventka programu RESTART

TÝMOVÝ KOUČINK

JEDNÁTE ZA TÝM a potřebujete RYCHLE A PŘÍMO K CÍLI, KTERÝ JE STEJNÝ PRO VŠECHNY? Tam, kde to má jít hladce, vám to skřípe?

OPEČUJTE VÁŠ TÝM!

Díky TÝMOVÉMU KOUČINKU z něj uděláte skutečný TÝM SNŮ, zjistíte, jak si u svých lidí STOJÍTE, o co oni STOJÍ, co STOJÍ za jejich výkony a na čem STOJÍ Vaše společná budoucnost.

Týmový koučink Vám na toto všechno dá velmi rychle a přímo odpověď

 

 • Díky TÝMOVÉMU KOUČINKU můžete do své mise vtělit více cílů orientovaných na vaše lidi.
 • Šéfové se se svými lidmi více propojí.
 • Zjistí jejich náhledy, názory a pocity a posílí svou schopnost je vůbec vnímat.
 • Členové týmu se budou cítit více pochopení, více žádaní a tak i více v bezpečí – to vše v jejich mozku vytvoří ideální koktejl pro to, aby svůj potenciál využili naplno – a v tomto případě naplno pro firmu, ne např. pro hledání nového místa.
 • Budou-li mít nový nápad, nenechají si ho pro sebe, ale posdílí ho s kolegy i se šéfem.
 • Přijde-li potíž, empatický šéf bude přirozeně tím, kam si půjdou pro radu.
 • V daleko větším bezpečí tak bude celý tým a celá firma.

 A to za to STOJÍ, co říkáte?

TÝMOVÝ KOUČINK přináší:

💡 vyjasnění týmové vize, týmových rolí a týmových pravidel

💡 zvýšení vzájemné důvěry mezi členy týmu

💡 souznění s misí firmy

💡 odstranění bariér a zvýšení efektivity a synergie týmu

💡 zlepšení komunikace mezi členy týmu

💡 zlepšení spolupráce a týmové atmosféry

💡 využití potenciálu týmu

💡 bezpečí do vnitřních procesů

TÝMOVÝ KOUČINK Vám musí SEDNOUT jako DOBRÝ KOSTÝM či OBLEK.

ZÁSADNĚ ho tedy ŠIJI NA MÍRU.

 

Do formuláře níže mi, prosím, napište kontakt na Vás, a případně přidejte "své míry" (co Vás pálí, po čem toužíte, či čím Váš tým strádá), abych Vám mohla VYSTŘIHNOUT NABÍDKU! 

Health KOUČINK

Několik let života ve stínu pandemie nás upozornilo na to, že je důležité průběžně se starat o své zdraví. Závažný průběh nemoci COVID19 měli zejména lidé trpící nějakou další nemocí, převážně nemocí civilizační - tedy takovou, za níž si do značné míry můžeme my sami (vysoký krevní tlak má v ČR 40% lidí mezi 25-64 lety věku a diabetes nebo prediabetes téměř 35% lidí). A to nás dovádí k tématu, že firmy - zaměstnavatelé sami - by měli mít zájem ovlivňovat příznivě zdraví svých zaměstnanců.

Dobré zdraví je základní podmínkou kvalitního života. Budeme-li mu věnovat péči i u našich zaměstnanců, násobně se nám to vrátí nejen na jejich výkonech, ale i na loajalitě a vnitřním klimatu na pracovišti. Už jen to, že Vaše zaměstnance třeba v kanceláři nebudou bolet záda, poznáte na práci, kterou pro Vás odvádí.

Co můžete udělat konkrétně?

Pořiďte svým pracovníkům HEALTH KOUČE: odborníka disponujícího kvalifikací "Kouč zdravého životního stylu" akreditovanou MŠMT ČR, jež jako průvodce poskytuje koučinkovým přístupem a odbornými znalostmi zaměstnancům potřebnou podporu ke změně životní rutiny a vytvoření zdraví podporujících životních návyků, což je oblast, u níž jednotlivci bez vnější podpory často selhávají (proto tolik lidí např. nenaplní svá novoroční předsevzetí zhubnout, přestat kouřit atd.).

Health kouč Vás provede možnými zdraví podporujícími opatřeními přímo na pracovišti, týmovými motivačními programy i řešeními pro jednotlivce, včetně např. tipů pro dlouhověkost.

Mgr. et Mgr. Eva Marie Rybková, PhD., MBA, ACC

Konkrétní nabídku LEADERSHIP KOUČINKU, TEAM KOUČINKU a HEALTH KOUČINKU Vám ráda zpracuji na míru.  

Zajímá Vás Výcvik koučovacích dovedností pro manažery? Láká Vás Restart? Výborně! Pojďme začít.

Použijte, prosím, formulář níže.

Těším se na společnou cestu!