PRO ŠKOLY

Není mnoho událostí v životě, které si pamatuje každý člověk, ale určitě mezi ně patří první den ve škole a první paní učitelka či pan učitel. Ti šťastnější z nás na tuto událost a dotyčnou osobu vzpomínají celý život s láskou, jiní ovšem s nechutí, despektem či dokonce hrůzou. Jak je to možné?

I učitel je jenom člověk. Učitelské povolání patří mezi velmi náročné. V různých dobách mívá různou společenskou prestiž i různé ohodnocení, včetně finančního. Každý den je v životě učitele jedinečný a každý si žádá plné nasazení - jinak přicházejí problémy.

Učitel pracuje s křehkým materiálem – dušemi dětí, nové generace, od jejichž životního úspěchu odvisí, jaké bude naše stáří. Jak jsou na tom učitelé, jak si VEDOU, by tak mělo zajímat každého českého občana, bez ohledu na to, zda má právě školou povinné děti, či ne.

Od učitele se očekávají dokonalé znalosti jím vyučovaných oborů, schopnost předat je nadaným i nenadaným žákům, vystihnout k tomu ideální formu a zaujmout i ty žáky, které jeho obor nezajímá. Navíc by měl vytvořit ve třídě atmosféru bezpečí, jistoty a kreativity – opět pro všechny. Měl by rozvíjet jedinečné dary každého žáka, zajistit, aby každý mohl ochutnat úspěch a každý byl motivován. Měl by zajistit, aby svým tempem mohli pokračovat nadaní, ale i nenadaní studenti. K tomu by měl být spravedlivý, zásadový, upřímný, čestný, trpělivý, důsledný, důvěryhodný, otevřený a svým žákům a studentům příkladem. Shodneme se, že toho není málo.

Nároky na učitele se neustále stupňují a ano, není to jediné povolání, kde to tak je, přesto je tlak na pedagogy větší, než na jiné profese a řada z nich to nese těžko. V dynamickém prostředí školní třídy vzniká řada stresujících situací, jež by měl učitel zvládat řešit s klidem. To se daří každému jinak a i když se mu to daří, tak to vytváří velkou zátěž na jeho psychické, emoční i fyzické zdraví. I ten nejzapálenější entusiastický učitel se může proměnit ve vyhořelého, který těžko hledá důvod ráno vstát z postele. 
Učitelé jsou povinni se celoživotně vzdělávat, a tak absolvují i různá školení, která by jim měla pomoci v zátěžových situacích. Jak se ale naučit řešení pro tisíc a jednu jedinečnou situaci, která ve škole vzniká?

Namísto dalšího UČENÍ SE, u nějž nutně i učitelé musí mít své limity, se tedy nabízí PRÁCE S MINDSETEM – nastavením mysli, aby bylo v sebenáročnější situaci PRORŮSTOVÉ, aby i v záseku s problematickým třídním kolektivem byl UČITEL schopen uzřít cosi pozitivního a PŘÍLEŽITOST PRO POSUN k lepšímu, aby sebekomplikovanějšího žáka nahlížel jako dar a práci s ním jako možnost OBJEVIT V SOBĚ NOVÉ KVALITY.

 
Odpovědí je KOUČINKOVÝ PŘÍSTUP.

Učitelům POMŮŽE ZORIENTOVAT SE ve svých vlastních POTŘEBÁCH a přesně je POZNAT.

Následně díky KOUČINKOVÉ KOMUNIKACI mohou hledat ideální – pro každého jedinečné – cesty k jejich naplnění.

 

Nabídka pro kolektivy učitelů:

 

WORKSHOP – JAK SE NEVYTOČIT aneb JAK OVLÁDNOUT UMĚNÍ REAKČNÍ FLEXIBILITY 

Teoretickou i zážitkově praktickou formou Vám poskytne :

  • exkurz do prostředí emocí – jak fungují jednotlivá centra mozku, jak vznikají emoce a jaké mají složky,

  • návod, jak docílit, aby nám i náročné emoce pomáhaly,

  • cestu, jak docílit reakční flexibility v každé náročné situaci,

  • praktické postupy, jak trénovat reakční flexibilitu v práci i v běžném životě 

     

WORKSHOP POZITIVNÍ INTELIGENCE A MENTÁLNÍHO FITNESS 

Transformační workshop, který Vás naučí, jak to zařídit, aby Vaše hlava byla Vaším spojencem a nikoliv Vaším nepřítelem. Koncept pozitivní inteligence je postaven na moderních neurovědeckých výzkumech, které potvrzují, jak moc se stáváme obětí ochranných mechanismů našeho mozku, které brzdí náš rozvoj a ideální využití našeho potenciálu. Odkrytí těchto vzorců a jejich transformace do prorůstové energie přináší zjištění netušeného potenciálu, příliv nové životní energie a markantní zlepšení všech vztahů i osobní výkonnosti a pocitu spokojenosti sama se sebou. Workshop Vás provede celou metodou a představí Vám praktické nástroje, jak mentální fitness zavést do své rutiny.

 

WORKSHOP KOUČINKOVÉ KOMUNIKACE 

Učitelé v práci s žáky, studenty i s jejich rodiči často narážejí na řadu komunikačních bariér, které ztěžují proces učení i možnosti nalézt dohodu, jak v procesu vzdělávání řešit nějakou náročnou situaci. Běžné komunikační postupy nestačí. Složitá může být i komunikace napříč učitelským sborem a v rámci školní hierarchie. V tu chvíli poskytuje nové příležitosti koučinková komunikace, orientovaná na budoucnost a na nové možnosti, jež je zcela otevřená, konfrontaci obrací v dohodu a všem účastníkům dává naději na budoucí výsledek, který bude daleko lepší, než ten současný. Workshop poskytne teoretické základy, upozorní na nejčastější chyby, poskytne praktické tipy, jak se chyb vyvarovat, a poskytne možnost koučinkovou komunikaci nacvičit na řadě modelových situací.

 

WORKSHOP JAK PŘEŽÍT SI UŽÍT PUBERTU SVÝCH STUDENTŮ 

Puberta není pouhým pokračováním dětství. Na dětství sice vývojově navazuje, ale v pubertě se tvoří nová osobnost de facto od A do Z. To je mimořádně náročné pro puberťáky samotné, ale i pro jejich okolí, včetně jejich pedagogů. Proto učitelé zážitkovou formou v tomto workshopu proniknou do tajů puberty – objeví, co se děje v mozku, duši i těle jejich žáků, když dospívají. Pochopí jejich sociální potřeby a to, jak je nejlépe naplňovat, aby byli otevření výuce a spolupráci. Zjistí, co od puberťáků mohou čekat a co při nejlepší vůli puberťáci splnit nemohou. Pochopí, proč ráno většina dospívajících vůbec nefunguje a proč jsou často závislí na všem, co má obrazovku. A hlavně - zjistí, co s tím mohou dělat, aby si se svými studenty roky jejich dospívání užili, byli jim jako průvodci ku prospěchu a nemuseli roky spolu protrpět.  

 

Chcete využít koučink jako nástroj pro osobnostní, kariérní i týmový posun členů vašeho pedagogického sboru?

Pojďme na to!

 

KOUČINK DO VAŠÍ ŠKOLY !

 

Není laskavější, efektivnější, přátelštější, vstřícnější a pružnější metoda, než právě KOUČINK.

Můžete zvolit individuální Leadership koučink pro vybrané členy sboru.

 

Kdo jsou vhodní adepti?

👉🏻 ředitel/ka a jeho/její zástupci/kyně a vedoucí učitelé 

👉🏻 noví členové sboru, kteří se potřebují co nejrychleji sžít s misí školy a rytmem učitelského sboru

👉🏻 skvělí individualisté, jež potřebují být též perfektními týmovými hráči

👉🏻 pedagogové, kteří řeší s žáky opakovaně náročné situace a uvítají obahacení možných náhledů

👉🏻 učitelé, kteří se připravují na změny

👉🏻 srdcaři, kteří jsou ve škole už dlouho a nechtějí vyhořet ani se zahltit

👉🏻 kolegové, na nichž Vám vážně záleží

 

KOUČINK by u Vás potřebovali všichni, ale nemáte na to teď dost času ani jiných podmínek, přesto byste rádi profitovali z přínosu koučinkového přístupu a zjistili, zda jsou vaši lidé otevření novým metodám a prorůstové práci sami na sobě? Řešením pro Vás může být online rozvojový program, do nějž se vybraní členové učitelského sboru připojují v jimi preferovaných časech a pracují na sobě individuálně, společně však sledujete stejný cíl - a společně se navzájem podporujete, poznáváte se z nových stran a vzájemně se obohacujete. Takový program absolvovala se svým týmem personalistka Marta a má s ním tuto zkušenost:

"Kurz RESTART hodnotím jako velmi přínosný zejména pro pracovní tým. Jako personalistka si uvědomuji, jak moc ovlivňují vztahy na pracovišti celý pracovní výkon i spokojenost zaměstnance. Díky tomuto kurzu si kolegové uvědomí jak svou hodnotu, tak postoj k práci samotné a hlavně také ke kolegům a kolegyním. Oslovil mě zejména důraz na všechny možné úhly a způsoby komunikace navzájem, ale i zaměření na cíle a výsledky a v neposlední řadě i na osobní stránku. Toto vše dohromady má silný kladný vliv na spolupráci celého týmu a pracovního výsledku, podpořeného spokojeností v zaměstnání." 

Váš učitelský sbor je Váš tým srdcařů, a tak si od Vás zaslouží jistě tu nejlepší péči! Online kurz - například oblíbený RESTART - přizpůsobený Vašemu učitelskému sboru NA MÍRU tak může být prvním krokem, jak probudit právě ve vašem kolektivu touhu aktivně tvořit společně dny příští, tak, abyste věděli, že se na své učitele můžete spolehnout a oni pochopili, že stejnou jistotu mají ve VÁS - svém vedení.

 

Řešíte s Vašimi učiteli konkrétní problém

a potřebujete RYCHLE A PŘÍMO K CÍLI, KTERÝ JE STEJNÝ PRO VŠECHNY?

Pak je Vaším řešením

TÝMOVÝ KOUČINK NA MÍRU!

Díky TÝMOVÉMU KOUČINKU z Vašeho učitelského sboru uděláte skutečný TÝM SNŮ, zjistíte, jak si u svých lidí STOJÍTE, o co oni STOJÍ, co STOJÍ za jejich výkony a na čem STOJÍ Vaše společná budoucnost.

Týmový koučink Vám na toto všechno dá velmi rychle a přímo odpověď.

A to za to STOJÍ, co říkáte?

 

TÝMOVÝ KOUČINK přináší:

💡 vyjasnění týmové vize, týmových rolí a týmových pravidel

💡 zvýšení vzájemné důvěry mezi členy týmu

💡 souznění s misí Vaší školy

💡 odstranění bariér a zvýšení efektivnosti a synergie týmu

💡 zlepšení komunikace mezi členy týmu

💡 zlepšení spolupráce a týmové atmosféry

💡 využití potenciálu týmu

💡 bezpečí do vnitřních procesů

Máte chuť začít se mnou společně tvořit Vaše dny příští? Napište mi své kontaktní údaje, případně i co Vás pálí, po čem toužíte či čím Vaši učitelé strádají a já se Vám obratem ozvu. Pokud potřebujete okamžitou pomoc kouče, zavolejte mi na 777720887.

Těším se!

Mgr. et Mgr. Eva Marie Rybková, PhD., MBA, ACC