LEADERSHIP KOUČINK

Individuální nebo týmový koučink s tématy jako:

Sebepoznání, sebereflexe

Osobnostní rozvoj

Osobní transformace směrem k maximálně růstovému nastavení mysli

Rozvoj vůdčích schopností a dovedností

Rozvoj různých manažerských stylů

Práce s vnitřními limity a jejich překonávání

Práce s vlastními náročnými emocemi

Projektování udržitelného štěstí

Prohlubování emoční inteligence

Prohlubování klíčových kompetencí

Koučink zaměřený na osobnostní růst

 

A tato cesta je můj CÍL.

 
Vydáme se na cestu Leadership koučinku spolu?

Těším se!

Není lepší chvíle, než právě TEĎ!

 

Na koučink Vám může přispět zaměstnavatel, nebo můžete využít benefity SODEXO.

Mgr. et Mgr. Eva Marie Rybková, PhD., MBA, ACC